DIỆP LÂM ANH- ĐỨC PHẠM

Hậu đám cưới bạc tỉ, Diệp Lâm Anh khoe ảnh cưới ngọt ngào cùng chồng đươc thực hiện bởi Dinky Hoan